Bartina Néptánc Egyesület | bartina@babitsmuvhaz.hu | Adószámunk: 19230432-1-17


Bartina Utánpótlás

A csoportba a 13-15 éves fiatalok tartoznak. Lassan kinőve a gyermekkorból, a nekik készített koreográfiák magas technikai tudásra és a kialakuló stílusérzékre építenek. Az összetettebb koreográfiák magas tánctudást igényelnek. A népes csoportban, az életkornak megfelelő módon már kialakulnak a férfi és női szerepek. Az új táncanyag tanulásakor a fő hangsúly az improvizációs készség fejlesztésén van. Előadói képességük fejlett, a csoportból többen szólótáncversenyen díjazottak. Repertoárjukban a helyi táncanyagon túl megjelennek más terület táncai is (Nyírség, Szilágyság, Rábaköz).

Részt vettek már nagy európai nemzetközi találkozón is, számos hazai gyerekfesztiválon.